Đăng bởi: SAO HỒNG | 11.06.2013

TÍN NHIỆM THẤP VẪN PHẢI… LÃNH ĐẠO!

Bỏ phiếu tín nhiệm hệ thống

Bỏ phiếu tín nhiệm hệ thống

Nhà mình hiện có ba người đang thường trực. Mình coi gia đình như một thể chế “tam quyền KHÔNG phân lập”. Được phân chia ba nhánh như sau: “ĐẢNG” – “NHÀ NƯỚC” và “NHÂN DÂN“.

– Mình, đẹp trai nhất nhà coi như là “Đảng”, giữ vai trò lãnh đạo (cái này là dĩ nhiên, không có ai cạnh tranh, chẳng có ai bàn ra bàn vô và đòi đa đảng). Dù hiện giờ mình chẳng làm gì vẫn được lãnh đạo.
– 3M, điều hành mọi việc. Coi như là “NHÀ NƯỚC” (cũng hiển nhiên như cha mẹ sinh ra cho bướm thì là bướm thành cu thì chấp nhận cu). Không ai có thể bác bỏ.
– Con gái út là “NHÂN DÂN”. Tất cả đều nhất trí. (“Nhân Dân” đang được nghỉ ngơi sau 9 tháng vật lộn với các loại chương trình giáo dục dở hơi).

Thể chế gia đình mình khá là dân chủ. Ai cũng có thể tranh luận và chất vấn bình đẳng. Thế nên, như Quốc Hội, cũng tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm đợt này. Nhưng, khác với Quốc hội, cả “hệ thống gia đình”, mọi nhánh quyền lực đều được tham gia lấy phiếu tín nhiệm và đều được “có động tác đơn giản” là bỏ phiếu. Cũng khác với Quốc Hội là chỉ dùng có 2 loại phiếu: “tín nhiệm cao” (TNC)  và “tín nhiệm thấp” (TNT).

Và kết quả bỏ phiếu cũng công khai hôm nay luôn (đơn vị tính P):
1) “Đảng”:          TNC = 00;    TNT = 03.
2) “Nhà nước”: TNC = 03 ;   TNT = 00.
3) “Nhân dân”: TNC = 03;   TNT= 00.

Phần giải trình,

“Nhân Dân” nói rằng: kết quả “học tập và làm theo…” năm qua không được như mong muốn của “Đảng” và “Nhà nước” nhưng “Nhân dân” tự thấy vì chịu áp lực quá cao, tâm lý không thoải mái vì quá mất tự do,… mà được “tiên tiến” là có thể tín nhiệm cao rồi(!). Vì thế “nhân dân” cũng tự chấm phiếu của mình là “Tín Nhiệm Cao”. Nhất trí cao.

“Nhà Nước” thì phân trần: lạm phát phi mã, nợ xấu đầm đìa, làm ăn chụp giựt; biến đổi khí hậu khôn lường, thực phẩm nhiễm bẩn chẳng biết đâu mà lần,… như thế mà “nhà nước” vẫn vững tay chèo lèo lái “thể chế gia đình” qua cơn sóng gió như rứa thì xứng đáng ín nhiệm cao” 100%. Cũng nhất trí thôi !

Riêng “Đảng” vẫn im lặng… cố hữu mà không cần giải trình thêm gì cả. Cũng chẳng thấy “Nhà nước” và “Nhân dân” thắc mắc đòi hỏi. Nhất trí quá cao ! Vì sao bà con biết không?

Đơn giản thôi. Dù ” TÍN NHIỆM THẤP” thì “ĐẢNG VẪN LÃNH ĐẠO”. ĐẢNG MÀ !

He he….

11/06/2013

Sao Hồng

Tom & Jerry bàn luận về "tín nhiệm"

Tom & Jerry bàn luận về “tín nhiệm”


Chuyên mục

%d bloggers like this: