Archive for the ‘Tào lao ký’ Category

BÀI HỌC VỀ GIAI CẤP

Posted by: SAO HỒNG on 24.03.2013

KHOA HỌC XÃ HỘI LÀ GÌ ?

Posted by: SAO HỒNG on 07.02.2013

CÓ LÝ…?

Posted by: SAO HỒNG on 09.12.2012

ĐỘNG ĐẤT KÍCH THÍCH

Posted by: SAO HỒNG on 25.11.2012

SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC…

Posted by: SAO HỒNG on 16.04.2012

“HAO À DÚ” VÀ… CHUẨN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

Posted by: SAO HỒNG on 25.09.2011

CẶC… CIAO !

Posted by: SAO HỒNG on 10.09.2011

Khi vợ… vắng nhà

Posted by: SAO HỒNG on 14.08.2011

Ai thuộc bài hơn: chính khách hay học sinh ?

Posted by: SAO HỒNG on 09.05.2011

“TÁM tháng BA” là tháng bà…. TÁM !

Posted by: SAO HỒNG on 07.03.2011