Posts Tagged ‘chiến tranh biên giới’

17/2/1979, NHÂN DÂN SẼ KHÔNG QUÊN!

Posted by: SAO HỒNG on 17.02.2013