Archive for the ‘Thư giãn’ Category

TẠI THẰNG CU MÁC ĐẤY !

Posted by: SAO HỒNG on 14.08.2012

NHÀ TẠP HÓA THÀNH NHÀ TIÊN TRI…

Posted by: SAO HỒNG on 01.07.2012

Lời kêu gọi gửi phụ nữ nhân ngày 8.3

Posted by: SAO HỒNG on 06.03.2011

Thơ Cu đơ !

Posted by: SAO HỒNG on 13.02.2011

Bộ trưởng Bộ Y tế là… cái gì ?

Posted by: SAO HỒNG on 09.01.2011

Nam thất nữ cửu….

Posted by: SAO HỒNG on 19.12.2010

NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Posted by: SAO HỒNG on 12.09.2010

Treo cờ…

Posted by: SAO HỒNG on 29.08.2010