Đăng bởi: SAO HỒNG | 20.01.2013

HOÀNG SA – TRƯỜNG SA, BÀI HỌC LỊCH SỬ

Năm 1956, Trung Quốc đánh chiếm cụm đảo phía đông của Hoàng Sa. Ngày 19/01/1974, đúng 39 năm trước, Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Hành động phi pháp ấy đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của Hải quân VNCH, do Phó Đô đốc Hồ Văn Kỳ Thoại chỉ huy.Đó là một trận chiến không cân sức, hơn 70 chiến sỹ hải quân Việt Nam đã hi sinh. Trung Quốc chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa cho đến nay.

Dư luận thế giới thời đó dù lên án mạnh mẽ, nhưng họ hiểu đó là thỏa thuận ngầm của Trung Quốc và Hoa Kỳ sau hội nghị Thượng Hải 1972.

Một bài học về lịch sử mà người Việt Nam không bao giờ quên.

Bản đồ trận hải chiến năm 1974 (by Hồng Sơn, TNO)
Bài học lịch sử qua bản đồ cổ của cha ông xa...

Bài học lịch sử qua bản đồ cổ của cha ông xưa

thấm nhuần chủ quyền "Hoàng Sa - Trường Sa" từ thuở còn thơ

thấm nhuần chủ quyền “Hoàng Sa – Trường Sa” từ thuở còn thơ

nổi đau lịch sử còn kéo dài cho thế hệ sau..

nổi đau lịch sử còn kéo dài cho thế hệ sau..

Liệu bao nhiêu năm nữa Việt Nam mới giành lại chủ quyền quần đảo Hoàng Sa ?

Sao Hồng

Nguồn ảnh:

http://nguyenphutrong.net/tung-no-sung-quyet-liet-vi-hoang-sa.html

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130119/quyet-liet-vi-hoang-sa.aspx

 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: